Regisztrácó szekrény bérléshez 

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

Általános szerződési feltételek

 1. SuliKirály Bt.
  Adószám: 22578042-2-13
  Bankszámlaszám: CIB Bank 10700330-48518505-51100005
   

    1. SuliKirály® bérbe ad Bérlő számára a SuliKirály® tulajdonát képező értékmegőrző szekrényből egy darab rekeszt, melyhez egy kulcsot biztosít, melyre vonatkozóan Bérlő a bérleti időszak tartama alatt kizárólagos használati jogot kap.
    2. A bérleti díj megfizetése csekken, átutalással, vagy személyesen az általános szerződéses feltételek elfogadását jelenti.

    3. A bérleti időszak minden esetben szeptembertől júniusig tart, azaz teljes tanévre vonatkozó bérleti díjat kell fizetni. A bérleti díjat mindig egy összegben a teljes bérleti időszakra kell megfizetni. Bérleti díj visszatérítésre - megkezdett tanév esetén - nincs lehetőség.
    4. A kulcs a szekrény elválaszthatatlan tartozéka és SuliKirály® tulajdona. A zárat kicserélni, rekeszek között felcserélni vagy a rekeszt bármilyen más módon lezárni szigorúan tilos.
    5. A kulcsot a Bérlő személyesen kapja meg, miután a bérleti díjat SuliKirály® részére kifizette. A fizetés történhet  személyesen számla ellenében, csekken vagy átutalással.
    6. A rekeszben romlandó ételt, italt, vizes nedves ruhákat és cipőt tartani tilos!
    7. A tanuló köteles a rekeszt rendeltetésszerűen használni és tisztán tartani, a nyári karbantartás idejére kiüríteni, még akkor is ha következő tanévben is bérli a rekeszt.
    8. Amennyiben Bérlő a szerződést felmondja, vagy a bérleti díjat nem fizeti be, SuliKirály® jogosult a rekeszt lezárni, a zárat kicserélni.
    9. Rongálás vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a rekesz bérlője anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú használó esetében a szülők tartoznak anyagi kártérítési felelősséggel.
    10. A rekesz használatának feltétele a letéti díj (kaukció) kifizetése a bérleti díj mellett. A kaukció összege: 2000,- ft. A kaukció minden esetben visszajár a szerződés megszűnésekor a kulcs és szekrény átadását követően, amennyiben az átadás megfelel az átvételkori állapotnak.
    11. SuliKirály® a bérelt rekeszben tárolt értékekért anyagi felelősséget nem vállal.
    12. SuliKirály® a bérleti konstrukció feltételeit adott tanévben nem változtatja meg.
    13. SuliKirály® az iskola igazgatójának minden szekrényhez pótkulcsot biztosít, amellyel az igazgató, indokolt esetben jogosult a rekeszt Bérlő előzetes engedélye és hozzájárulása nélkül kinyitni.
Letöltés